Loading: %

leduong technology

Đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp

leduong technology

Đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp

leduong technology

Đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp

leduong technology

Đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp

leduong technology

Đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp

leduong technology

Đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp

leduong technology

Đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊ DƯƠNG

Là công ty cung cấp các giải pháp kỹ thuật cơ điện tử công nghiệp và dân dụng, sử dụng sức mạnh kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính xây dựng các giải pháp kỹ thuật chìa khóa trao tay sáng tạo, hiệu quả, giải quyết nhu cầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn thiện các hệ thống sản xuất tự động hóa, hệ thống máy móc phục vụ đời sống
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊ DƯƠNG
Xây dựng môi trường doanh nghiệp khuyến khích các hoạt động sáng tạo và đổi mới, tạo ra các cơ hội thăng tiến cho các thành viên, củng cố sự phát triển của đối tác và khách hàng. Cùng nhau tạo ra các giải pháp kỹ thuật hữu ích cho các hệ thống sản xuất, giám sát, môi trường và xã hội. Góp phần xây dựng nền kinh tế bền vững, thân thiện môi trường và đề cao nhân sinh.
Hướng đến một doanh nghiệp khoa học công nghệ cơ điện tử toàn diện, vươn ra thị trường thế giới, góp phần vào sự phát triển bền vững và xây dựng cuộc sống tiện ích cho con người trong tương lai.
Trở thành hình mẫu doanh nghiệp thành công với nguồn lực trí thức con người làm nền tảng, sức mạnh khoa học công nghệ làm trọng tâm. 

Giải pháp

Industrial
Cung cấp thiết bị, các cụm thiết bị công nghệ cho các nhà máy công nghiệp.

đăng ký nhận tư vấn