Loading: %

Manufacturing

Cung cấp những gì?

  • Giải pháp turnkey thiết kế và chuyển giao, đảm bảo vận hành đúng chức năng và nhanh chóng điều chỉnh phù hợp với yêu cầu sản xuất thực tế.
  • Cung cấp vật liệu kỹ thuật phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu.
Cung cấp những gì?

Ưu điểm của giải pháp

  • Hệ thống dữ liệu đám mây suốt vòng đời dự án
  • Hệ thống đặt vật tư thay thế online và tương tác trực tuyến nhanh chóng.
  • Đội ngũ kỹ thuật sáng tạo, có kinh nghiệm thiết kế và cung cấp các dây chuyền phục vụ các đơn vị gia công sản xuất và chế tạo.
  • Hiểu biết tổng quan về vật liệu, chế tạo máy, điều khiểu và tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất để có thể đưa ra giải pháp hiệu quả và tiết kiệm.
Ưu điểm của giải pháp