Loading: %

Commercial

Cung cấp những gì?

  • Lê Dương hướng đến các giải pháp để nâng cao tiện ích và hiệu quả trong hoạt động sản xuất cũng như đời sống của con người.
  • Nghiên cứu, thúc đẩy và góp phần đưa công nghệ vào đời sống, dựa trên nền tảng các tiến bộ công nghệ hiện nay như tự động hóa, dữ liệu đám mây, trí tuệ nhân tạo, IoT, in 3D, v.v...cùng hướng đến xây dựng nền kinh tế bền vững.
Cung cấp những gì?

Ưu điểm của giải pháp

  • Xây dựng đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao, phát triển nền tảng nghiên cứu chuyên sâu và đưa ra các giải pháp hữu ích phục vụ đời sống, dựa trên các kiến thức và tiêu chuẩn khắc khe trong môi trường sản xuất và kỹ thuật công nghiệp.
Ưu điểm của giải pháp