Loading: %

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊ DƯƠNG

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊ DƯƠNG
Với sứ mệnh góp phần xây dựng một nền kinh tế bền vững, thân thiện môi trường và đề cao nhân sinh, chúng tôi cung cấp và phát triển các giải pháp kỹ thuật hữu ích cho các lĩnh vực về sản xuất, giám sát, môi trường và xã hội. Các giải pháp của chúng tôi dựa trên sự kết hợp công nghệ của các lĩnh vực cơ khí, điện tử và công nghệ thông tin giúp đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng.

Hoạt động kinh doanh của LÊ DƯƠNG hiện nay tập trung vào 5 mảng chính:

  1. Cơ khí chế tạo
  2. Điện – tự động hóa
  3. Vật liệu
  4. Internet of Things
  5. Công nghệ thông tin

 

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Bằng cấp - Chứng chỉ

Bằng cấp - Chứng chỉ