Loading: %

IoT

IoT

Giải pháp IoT hiện nay đang là một giải pháp đầy hiệu quả cho sản xuất, quản lý và giám sát máy móc, con người. Việc ứng dụng IoT trong sản xuất của các doanh nghiệp hiện đang mang những lợi ích vô cùng vượt trội về kinh tế.

IoT

Vì thế

Nắm bắt được xu hướng và nhu cầu đó, LÊ DƯƠNG đã phối hợp cùng đội ngũ nghiên cứu, ứng dụng IoT và đã tạo ra một số giải pháp có thể cung cấp ra thị trường như: Giám sát an toàn lao động; Tích hợp giám sát dữ liệu hệ thống báo cháy, chữa cháy, thoát hiểm, thông gió vào nền tảng BIM hỗ trợ công tác nghiệm thu và giám sát hệ thống PCCC và CNCH từ xa; Module giám sát bảo trì cho bơm, và các giải pháp số hóa hoạt động sản xuất của nhà máy.

Vì thế