Loading: %

Công nghệ thông tin

Mô tả

    LÊ DƯƠNG cung cấp giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đối tác, khách hàng xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu và xử lý dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động sản xuất của mình.
Mô tả

Sản phẩm và dịch vụ chính:

  • Phần mềm giám sát an toàn lao động, tích hợp chấm công thời gian thực trên công trường
  • Giải pháp CNTT hỗ trợ giám sát trạng thái hoạt động, vị trí thiết bị trên nhà máy và công trường.
  • Giải pháp AI thực hiện cảnh báo lỗi và hỗ trợ bảo trì tiên đoán cho các thiết bị quay.
  • Giải pháp CNTT tích hợp dữ liệu với các nền tảng quản lý, vận hành khác như BIM, MES, ERP.
  • Hệ thống nhận diện hình ảnh (FaceID, OCR).
Sản phẩm và dịch vụ chính: