Loading: %

Hệ Thống Giám Sát An Toàn Lao Động Trên Công Trường

Phạm vi công việc:

Cung cấp giải pháp giám sát an toàn lao động, kịp thời ứng phó khi xảy ra các sự cố gây mất an toàn lao động trên công trường, hỗ trợ kịp thời sơ tán, cứu nạn và cảnh báo nhằm giảm thiếu tối đa thiệt hại về sức khỏe của người lao động trên công trường.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử (EPC) hệ thống đường ống FRP cấp nước sông cho hệ thống Vaporizers.
Thiết kế, mua sắm, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử hệ thống Fire and Gas để giám sát theo dõi rò rỉ khí và phát hiện tia lửa, nguồn nhiệt nguy hiểm cho toàn bộ kho LNG. 

Chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử Metering Skid để đo lưu lượng khí trước khi nạp vào bồn chứa của kho LNG.

    Chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử tủ điều khiển bơm để theo dõi, giám sát các thông số hoạt động của 03 bơm nước sông cấp nước cho hệ thống làm mát.
Cung cấp vật tư, lắp đặt và chạy thử hệ thống tủ để điều khiển, theo dõi, giám sát các thông số hoạt động của trạm bơm chữa cháy.